Technologie2019-05-08T08:32:28+00:00

Template Assisted Crystallization (TAC)-technologie

Hoe werkt de TAC-technologie van OneFlow®?

De korrels van OneFlow-media vormen groeikernen die ervoor zorgen dat opgelost calcium, magnesium en bicarbonaat gecombineerd worden tot microscopisch kleine kristallen. Als deze kristallen eenmaal gevormd zijn, raken ze los van de media en stromen ze vrij door het systeem.

‘Hard’ water heeft een hoog gehalte aan mineralen (vooral calcium en magnesium, die van nature in het grondwater voorkomen). Na verloop van tijd kan hard water kalkafzetting veroorzaken in leidingen en systemen, waardoor uw energiekosten stijgen en de levensduur van uw apparaten verkort wordt.

Waarom is kalkaanslag schadelijk voor leidingwerk en apparaten?

  • Kalkaanslag verkleint de binnendiameter van leidingen en bochten, wat uiteindelijk tot beperking van de doorstroomsnelheid en drukverlies leidt.
  • Kalkaanslag kan zich vormen op interne bewegende delen van kleppen en onderdelen, waardoor die minder goed gaan functioneren of, nog erger, niet meer veilig zijn.
  • Verwarmingselementen kunnen bedekt raken met kalkaanslag, waardoor hun efficiëntie vermindert en de gebruikskosten stijgen.
  • 1mm kalkaanslag leid al vlug tot 10% rendemenstverlies.
  • Na verloop van tijd wordt kalkaanslag vrijwel onoplosbaar, waardoor het uiterst lastig te verwijderen is en dure saneringsmaatregelen nodig kunnen zijn.

Wat zijn de verschillen tussen OneFlow en andere kalkpreventietechnologieën?

Waterontharders verwijderen mineralen uit hard water door middel van ionenwisseling. Daarvoor zijn zout en elektriciteit nodig, en een regeneratiecyclus die periodiek water op het riool afvoert. Het gebruik van waterontharders is in een aantal regio’s in de Verenigde Staten aan banden gelegd, omdat daar droogte heerst en de zuiveringsinstallaties het zout niet kunnen verwijderen. Het teruggewonnen water is daardoor niet bruikbaar voor irrigatie.

 TAC van OneFlowWaterontharder
ProcesDe hardheidsionen worden fysiek samengebonden om te voorkomen dat ze kalkaanslag vormen.Hardheidsionen worden uitgewisseld met sodiumionen.
OnderhoudIn het algemeen moeten media elke 2 à 3 jaar vervangen worden.Periodiek hervullen met zout
AfvoerNiet nodigBij regeneratie ontstaat afvalwater met hoge gehaltes mineralen en zout
ElektriciteitNiet nodigBenodigd
VoordelenKalkaanslag wordt voorkomen
Lage levenscycluskosten
Toegestaan op locaties waar het gebruik van waterontharders beperkt is
Kleine installatiefootprint
Geen zout, elektriciteit of afvoer nodig
Kalkaanslag wordt voorkomen
Het water voelt zacht aan
Zeep schuimt beter
Minder zachte kalkafzetting op vaatwerk
NadelenOp oppervlakken kan zich zachte kalkaanslag vormen (deze is gemakkelijk te verwijderen met een vochtige doek)Aankoop, transport en opslag van zout
Heeft afvoer en elektriciteit nodig
Heeft extra leidingwerk nodig om onbehandeld water voor planten aan te voeren
Het behandelen van hard water kan een hoog zoutgehalte in het drinkwater opleveren
Gemeentelijke zuiveringsinstallaties hebben moeite met het verwijderen van zout uit teruggewonnen water, waardoor dit onbruikbaar wordt voor irrigatie of het aanvullen van grondwater.

Chemische kalkremmers zetten fosfaathoudende chemicaliën in om kalkaanslag te voorkomen. Deze systemen werken beter in toepassingen met koud water, maar in warm water vertonen ze vaak storingen of raken ze defect. Net als bij ontharders is het bij systemen die kalk aanmaken noodzakelijk om steeds een chemische stof toe te voegen, waardoor eindgebruikers maandelijks terugkerende kosten hebben.

Systemen op basis van magneten, elektromagneten, radiogolven en elektriciteitsgolven voldoen aan geen enkele norm voor kalkpreventie van internationaal erkende, onafhankelijke keuringsbureaus. De producenten van deze producten citeren uit eigen gegevens om de claims over fantastische kalkpreventie te onderbouwen, maar geen van deze producten voldoet aan internationale protocollen voor kalkpreventie. ‘Voorzichtigheid geboden’ is het beste advies voor iedereen die overweegt om deze systemen te kopen.