Home2019-05-07T13:47:46+00:00

Duurzame kalkpreventie

Registreer uw Oneflow product

Als hard water niet behandeld wordt, veroorzaken de mineralen daarin kalkafzetting in leidingen, kleppen en andere systeemonderdelen. Na verloop van tijd kan de kalkafzetting de doorstroming van het water verminderen en de levensduur van de apparaten verkorten.

OneFlow biedt een milieuvriendelijke oplossing om kalkafzetting te voorkomen. Bij Template Assisted Crystallization (TAC-technologie) worden de mineralen tot microscopisch kleine kristallen geclusterd waardoor ze zich niet aan leidingen en toestellen gaan hechten.

Bewezen technologie

TAC wordt beschouwd als de meest effectieve zoutvrije technologie voor kalkpreventie
• Onderzoek van WateReuse
• Casestudies